งานทะเบียน

ปวช.1 - 58

 • ชาย  45 คน
 • หญิง  63 คน
 • รวม  108

ปวช.2 -57

 • ชาย 65 คน
 • หญิง 13 คน
 • รวม 78 คน   

ปวช.3 - 56

 • ชาย 50 คน
 • หญิง 20 คน
 • รวม 70 คน

รวมสุทธิ ปวช.  342 คน (ยังไม่ได้รวมตกค้าง อีก 31 คน )

ปวส.1 -58

 • ชาย 24 คน
 • หญิง 14 ตน
 • รวม 38

ปวส.2 -57

 • ชาย 25 คน
 • หญิง 6 คน
 • รวม 31 คน

รวมสุทธิ ปวส. 69 คน (ยังไม่รวมตกค้าง อีก 10 คน)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559  ติดขัดปัญหาในการใช้ข้อมูลสามารถสอบถามไปยังงานทะเบียนวิทยาลัยฯ
อ้างอิงข้อมูล จาก ศธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  โดยงานทะเบียน 

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย