ตราวิทยาลัยฯ ไฟล์ .png

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

มอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบอาหารปรุงสำเร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๒๒ มกราคม นายอุกฤษฎ์  ใบมาก  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ครบรอบ ๔๒ ปี

ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


นำเสนอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์