ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ภาคสมทบ

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์

สมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code ดังประกาศ โทร : 093-137-2599


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประกาศให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในเบื้องต้นหากสถานการณ์คลี่คลาย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายหลัง

ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ทำแบบประเมิน

แจ้งให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ทำแบบประเมิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ หากนักศึกษาของวิทยาลัยคนใดไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อแผนกทะเบียนของวิทยาลัยเกษตรฯ ด่วน
เพื่อดำเนินการต่อไป

มอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบอาหารปรุงสำเร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๒๒ มกราคม นายอุกฤษฎ์  ใบมาก  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ครบรอบ ๔๒ ปี

ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


นำเสนอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์