Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สำรวจข้อมูลแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะให้

ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

สำรวจข้อมูลแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารขอให้นักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สิ้นสุดการกรอกข้อมูลออนไลน์วันที่ 22 ก.ย. 64 และทางวิทยาลัยฯ จะจัดส่งแบบสำรวจไปที่บ้านอีกครั้ง(หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลจากทางวิทยาลัยได้โดยตรง)
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ทำแบบประเมิน

แจ้งให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ทำแบบประเมิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ หากนักศึกษาของวิทยาลัยคนใดไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อแผนกทะเบียนของวิทยาลัยเกษตรฯ ด่วน
เพื่อดำเนินการต่อไป

มอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบอาหารปรุงสำเร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๒๒ มกราคม นายอุกฤษฎ์  ใบมาก  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ครบรอบ ๔๒ ปี

ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


นำเสนอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์