ตราวิทยาลัยฯ ไฟล์ .png

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ อ่านเพิ่มเติม

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มอบอาหารปรุงสำเร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

วันที่ ๒๒ มกราคม นายอุกฤษฎ์  ใบมาก  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ครบรอบ ๔๒ ปี

แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


ข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


นำเสนอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์